Vi minner om at søppel som kastes i nedkastene må være i små nok enheter for at det ikke skal tettes. Store esker, som f.eks. pizza esker, kan bare kastes hvis de er revet opp i mindre stykker. Blir ikke dette gjort tettes nedkastet. Glass og metall leveres på returpunkt og skal ikke kastes i søppelnedkastene.

IKKE SETT AVFALL PÅ UTSIDEN AV NEDKASTENE! 

Dette av følgende grunner:

  • For å ikke tiltrekke seg skadedyr
  • Slippe at fugler river hull i poser
  • For at det ikke skal være sjenerende for beboere
  • Sameiet påføres store ekstrakostnader og merarbeid ved bortkjøring av søppel som er hensatt utenfor nedkastene

OBS! Husk at flytteemballasje og oppussingsavfall ikke skal i søppelnedkastene, men leveres på gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr.