17 mar 2021

Grønne poser

Det hoper seg opp med grønne poser (matavfall) i enkelte oppganger.

Det hoper seg opp med grønne poser (matavfall) i enkelte oppganger. Follo Ren har dårlig kontroll på hvem som bestiller poser, så beboerne bes ta kontakt med dem som bor i samme oppgang for å synkronisere bestilling av grønne poser.

Styret