Endret: 25 jun 2019     Opprettet: 13 apr 2018

Daglig bruk:

1. Garasjedøren skal være lukket og låst.

2. Tidsur skal benyttes når motorvarmerkontakt er i bruk.

3. Unngå oljesøl i garasje/ på biloppstillingsplass.

4. Det er tillatt å erstatte nettingskillevegger med tette vegger, men det må av branntekniske hensyn brukes gipsplater. Det må ikke monteres innredning eller foretas endringer som medfører ulempe for øvrige brukere eller som påfører sameiet økte utgifter.

5. Bestemmelsene om støyende arbeid i husordensreglenes § 2 gjelder også for støyende arbeid/ bilreparasjoner i garasjer som ligger i blokkene eller i umiddelbar nærhet av blokkene.

6. Offentlige bestemmelser for oppbevaring av ildsfarlige væsker og annet som representerer brann- og eksplosjonsfare må følges.

Vedlikehold:

7. Generelt innvendig vedlikehold av garasje og utskifting av lås/ håndtak er brukers ansvar.

8. Utvendig vedlikehold er sameiets ansvar.

9. Skader og mangler meldes skriftlig til styret.

10. Ved gjentatte, grove overtredelser av denne instruks, kan styret kreve eierretten overdratt til andre.