TV og bredbånd

Våren 2016 inngikk styret en 5-års avtale med Get as om leveranse av digitale TV-kanaler og bredbånd via fiber til sameiet. Vi abonnerer på TV-kanaler (Start) og 10Mbps/10Mbps internett som en del av felleskostnadene. I pakken inngår også leie av GetBox II som har opptaksmuligheter og mulighet for start forfra o.l.

Boksen tilhører Get og følger leiligheten så lenge avtalen gjelder.

Beboere som trenger tillegg (ekstra TV-kontakt mm) kan leie det "privat" av Get. Det samme gjelder utvidede hastigheter på bredbåndet samt telefoni.

Digital dekoder inkl. programkort som ble levert ut til alle beboerne i juni 2016 skal følge leiligheten ved eierskifte.

Selger av en seksjon må kontakte Get as og melde flytting/gi beskjed om ny eier. Get as kontaktes på tlf.21 54 54 54 eller www.get.no.

Administrasjon av eget abonnement og tjenester kan gjøres via MinGet på Get.no

Feil på kabel-TV-anlegget meldes direkte til Get as. Dersom problemet skyldes feil i egen leilighet må man betale reparasjonen selv.