Informasjon til nye beboere

Forvaltning av selveierforeningen:

Selveierforeningen forvaltes av et styre som er valgt av seksjonseierne i selveierforeningens Årsmøte. Styret består av en Styreleder, en Nestleder og 4 styremedlemmer.

OBOS er valgt som forretningsfører og samarbeidspartner. De fører regnskap, krever inn månedlige fellesutgifter, håndterer forsikringssaker mm, og bistår styret innen ulike områder.

Betaling av månedlige fellesutgifter:

Som forretningsfører for selveierforeningen er det OBOS som administrer innkreving av våre fellesutgifter (noen kaller det husleie, men det begrepet er ikke korrekt).

OBOS organiserer muligheten for betaling, ved utsendelse av faktura/bankgiro eller at seksjonseier inngår Autogiro-avtale med OBOS.

Beløpet forfaller til betaling den 20. i hver måned.

Beskrivelse av eiendommen:

Eiendommen er bebygd med 3 boligblokker, henholdsvis i Plogsvingen 5, Slalåmveien 3 og 5. Det er til sammen 186 leiligheter. Det er 182 garasjer, 100 i blokkene og 82 fordelt på 6 frittstående garasjebygg. I tillegg er det 10 reserverte parkeringsplasser utendørs med motorvarmerkontakt.

Grendehuset - huset i Slalåmveien 2, rommer et kontor for styret og et lokale som beboerne kan leie etter nærmere avtale. Egner seg til ulike arrangementer for både barn og voksne, og er utstyrt med bestikk og dekketøy til 20 personer samt komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Info om kontaktperson og detaljer vedr. leie - se: kantorsletta.no - Grendehuset

Området nord for Ingierkollveien tilhører oss og er regulert til ball-/ lekeplass.

Ellers er det rikelig med friområder og lekeplasser rundt blokkene.

Området rundt tennisbanene/klubbhuset helt syd på eiendommen festes av Kolbotn Tennis Klubb. Vi disponerer den asfalterte plassen i fellesskap.

Tilfluktsrom:

Vi har tilfluktsrom i alle blokkene. I Plogsvingen 5 er det dimensjonert for også å gi plass til beboere i de 7 eneboligene som har adresse til Plogsvingen.

Gjesteparkering: (se også § 15 i Husordensreglene)

Det er opparbeidet parkeringsplasser/gjesteparkering på følgende steder:

ved garasjeanlegget i Plogsvingen 5, mellom garasjebygg øverst i Slalåmveien og langs stikkvei fra Kolbotnveien til tennisbane/slalåmbakke nedenfor Slalåmveien 5. Vi ber beboerne å informere besøkende om disse parkeringsmulighetene.

Låsing av dører:

Alle utgangsdører/kjellerdører skal være låst, kfr. husordensreglene.

Nøkler:

Det finnes ingen universalnøkkel for leiligheter eller garasjer. Bestilling av ekstra nøkler til våre låssystemer skjer via OBOS i Ski (Mariann Holm - epost: mariann.holm@obos.no). Dette gjelder nøkler merket med 2LM 203, T10232, T10035 og T10036.

OBOS i Ski: Postboks 107, 1401 Ski. Telefon 02333 - www.obos.no

Nøkkel til garasje og postkasse kan files hvor som helst. Ny lås/håndtak til garasje kjøpes i vanlige jernvarebutikker.

Porttelefon:

Vi oppfordrer beboerne til IKKE å slippe inn dørselgere med mindre du selv skal kjøpe noe. Feil på porttelefonanlegg meldes til forretningsfører. Skyldes problemet feil i egen leilighet, må man betale reparasjonen selv.

Stoppekraner for vann:(se også § 14 i Husordensreglene)

Det er stoppekran for bad/vaskerom på henholdsvis venstre og høyre side i oppgangen i tilsvarende kjeller. Stoppekran for alle kjøkken i oppgangen er i taket i inngangspartiet

- ved postkassene. Hver leilighet har stoppekran på vaskerommet. Ved å stenge denne, stenger man også for varmtvannstilførselen. I tillegg er det stoppekran for kaldtvann på kjøkkenet, i benken under oppvaskkummen.

Vedlikehold/utskifting av stoppekraner i leiligheten er seksjonseiers ansvar.

Vaktmestertjenester og renhold:

Firmaet Alt-mann as utfører vaktmesteroppgaver og er ansvarlig for renhold av trappeoppganger.

Risting av private dørmatter inngår ikke i avtalen, det må hver enkelt beboer selv sørge for.

Renovasjon / avfallshåndtering:

Vi har to søppelnedkast utendørs ved hver blokk – én for restavfall og én for papir, se merking på beholderne. Nedkastet låses opp med samme nøkkel som brukes til hovedinngangsdøren i oppgangen. Knyt grønn søppelpose med matavfall godt igjen slik at vi unngår søl i nedkastene. Restavfall inkl. plast kastes i kasse merket Restavfall.

OBS! Sett aldri igjen søppelposer ved nedkastene om disse er fulle - (eller låsen frosset en vinterdag). Skadedyr og fugler hakker da hull og sprer søppel utover.

Det er forbudt å parkere på plassen foran nedkastene.

Glass- og metallemballasje kastes i kommunale returpunkt, det nærmeste er utenfor Slalåmveien 1.

Innflyttingsemballasje, bygningsavfall og spesialavfall må den enkelte selv sørge for å levere f.eks. til kommunens gjenbruksstasjon i Sofiemyrveien 8. Se egen info om kildesortering.

Mer informasjon: Follo Ren tlf. 05660 eller www.folloren.no.

Sikringsskap:

Hver leilighet har eget sikringsskap plassert på mellomreposet i trappeoppgangen. Nye beboere bør snarest undersøke hvilket skap som hører til leiligheten og eventuelt sørge for reservesikringer.

Strøm:

Det er opp til den enkelte å gjøre avtale med kraftleverandør om levering av strøm.

Forsikring:

Alle bygninger i sameiet er forsikret i Gjensidige.

Beboer må selv tegne innbo-forsikring.

Ventilasjonsanlegg:

Ventilasjonen i leiligheten er basert på undertrykk ved at det mekanisk (avtrekksvifte på taket) suges ut luft fra kjøkken, bad/wc og vaskerom. Med dører og vinduer i leiligheten lukket settes dermed rommene under undertrykk og friskluft tilføres gjennom ventiler i vinduskarmer og ved overstrømning via spalter under dører. På denne måten kontrolleres luftens vei gjennom boligen, fra inntak til utsuging via avtrekksventilene.

Dette betyr at lukt ved f.eks. matlaging ikke sprer seg til trappehus og andre leiligheter. Dersom en dør settes åpen til det rom som har avtrekket, mister rommet undertrykk og man mister dermed kontroll med luftveien. Eventuell lukt kan da spre seg til øvrige rom. Har man i tillegg et vindu stående åpent, mister man undertrykket i hele leiligheten og luft (matlukt etc.) kan vandre ut i trappehus ved lekkasje rundt entrédøren.

VIKTIG !

For at ventilasjonssystemet skal virke etter hensikten er det viktig å huske på:

1. Dører til vaskerom og bad holdes lukket.

2. Ved matlaging holdes dører og vinduer tilstøtende kjøkkenet lukket,

spalteventilen i vinduene må være åpen.

LAVERE UTETEMPERATUR

Ved lavere utetemperatur (under -10 C) kan avtrekket med fordel reduseres i leiligheten. Ved redusert luftutsuging blir varmetapet også mindre.

RENGJØRING

Originale avtrekksventiler i leiligheten er montert med et fjærfeste og kan enkelte demonteres for rengjøring. Ventilene må bare fjernes i meget korte perioder, idet dette skaper ulempe for øvrige beboere i oppgangen.

OBS !

OPPUSSING KAN PÅVIRKE VENTILASJON I LEILIGHETENE

Styret i selveierforeningen har etter hvert fått kjennskap til at en del av den renovering/oppussing som utføres i leilighetene ikke skjer forskriftsmessig.

Det gjelder spesielt ved oppussing av bad/vaskerom og kjøkken. Manglende forståelse for hvordan ventilasjonen fungerer gjør at avtrekksventilene i leiligheten blindes eller fjernes helt. Slike endringer er i strid med de krav byggeforskriftene stiller. Dårlig ventilasjon i en leilighet vil skape problemer for de som bor der og det kan på sikt oppstå sopp- og råteskader

Opprinnelig var det følgende:

· avtrekksventil på kjøkken

· avtrekksventil på vaskerom

· smal luftspalte under dør til vaskerom

· smal luftspalte under dør til bad

· luftspalte ca. 10 x 25 cm i vegg (opp mot taket) mellom vaskerom og bad

· vegg mellom vaskerom og bad åpen nederst mot gulvet

· luftspalte ca. 10 x 25 cm i vegg (opp mot taket) mellom bod og soverom

· friskluftspalte i soveromsvinduer + ev. stuevindu på gavlvegg

· friskluftspalte i balkongdør.

Er det installert peis/ildsted i leiligheten, skal det i tillegg være en friskluftsventil i veggen mot balkongen.

VIKTIG INFORMASJON - ETTER RØRFORNYING

Fornying av felles avløpsrør er gjennomført og seksjonseierne må ta hensyn til følgende ved renovering på bad/vaskerom og kjøkken:

Kapping av rør:

· det kan IKKE benyttes soil-cutter på de rehabiliterte rørene

· kapping av rør må foregå med baufil, bajonett-sag eller tilsvarende

· spissende på rehabiliterte rør forsegles med Sikaflex 11FC (eller tilsvarende) før

tilbakemontering med (”jetklammer-kobling” eller tilsvarende).

Dugnadskomitéer:

Det arrangeres dugnad hver vår hvor beboerne utfører lettere vedlikehold på lekeplasser og uteområder. Hver blokk har en dugnadskomité med 2 personer som organiserer arbeidet og det blir hengt opp lapp i oppgangen hvor dag og tidspunkt blir kunngjort. Det er både små og store oppgaver. Dugnadskomitéen disponerer også et beløp hvert år for innkjøp av blomster ol.

Dugnadene er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene.

Brannsikkerhet:

Se eget vedlegg.