Informasjon om kommunale avgifter og endringer fra 2021 og endring i husleie.

Faktura for kommunale avgifter fra Nordre Follo kommune fra 2021.

20.11.2019 vedtok Nordre Follo kommunestyre nye forskrifter for vann og avløp.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

I forskriftene kommer det frem av § 8-3 Abonnementsgebyr: «Bolig- og fritidseiendom skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.»

Kommunen sender ut faktura for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam fire ganger hvert år. Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Faktura skal sendes til registrert hjemmelshaver av eiendommen. Kommunen sender til den til enhver tid tinglyste eier av eiendommen. For sameier vil det si til hver enkelt seksjon.

Vann og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Det betyr at kommunen vil fra 2021 fakturere hver enkelt seksjonseier for de faste gebyrene for vann, avløp og renovasjon, og sameiet vil fortsatt få fakturaer for akonto/variabelt vann og avløp.

Dagens gebyrer finner dere på hjemmesiden til Nordre Follo Kommune: https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/gebyrer-og-vannmaler/

Det er i utgangspunktet også et krav fra kommunen til vannmåler pr. seksjon, slik at alle skal kunne betale for eget bruk, og styret er i en dialog med kommunen om installering av vannmålere. Det vil eventuelt komme nærmere informasjon rundt dette.

Styret vil derfor redusere felleskostnadene i første omgang med NOK 300 per måned fra 01.01.2021.

Med økte driftskostnader i sameiet som blant annet skyldes generell prisstigning på varer- og tjenester og annet nødvendig vedlikehold kommende år blir det dessverre ikke en reduksjon helt tilsvarende de kommunale gebyrene.

Hilsen

Styret i Kantorsletta Selveierforening

09.11.2020