Montering av peis/ovn

Installasjon av ildsted skal meldes til Feiervesenet på eget skjema som fås ved henvendelse til Oppegård kommune.  Kopi sendes styret.

 

VALG AV PIPELØP

Ved montering av peis/ ovn er det viktig å benytte riktig pipeløp:

Slalåmveien 3 og 5:

1. og 3. etasje benytter YTRE løp/ nærmeste vindu.

2. og 4. etasje benytter INDRE løp/ nærmest vegg.

Plogsvingen 5:

1. og 3. etasje benytter INDRE løp/ nærmest vegg.

2. etasje benytter YTRE løp/ nærmest vindu.

 

FRISKLUFTSKANAL

Ved montering av åpent ildsted skal det installeres egen friskluftskanal i yttervegg mot balkong på minimum 120 mm diameter.

OMLEGGING AV ELEKTRISKE LEDNINGER

Det anbefales å åpne veggen mot pipen før montering av selve ildstedet begynner.  Det elektriske anlegget i leiligheten er utført som skjult anlegg og når man åpner veggen for gjennomføring av røykrør vil man støte på en elektrisk ledning som må legges om.

Stikkontakten i hjørnet må også demonteres og blindes med lokk.

Disse tingene må utføres av autorisert installatør.

ISOLASJON

Når ytterveggen mot pipen er åpnet bør mellomrommet mellom pipe og yttervegg isoleres for å forhindre kald trekk inn i leiligheten.

GODE RÅD VED BRUK AV PEIS/ OVN

Ventilasjonen i leilighetene er basert på undertrykk.  En mekanisk vifte på taket suger luft ut via ventilene på kjøkken/ vaskerom samtidig som frisk luft kommer inn via spalter over vinduene. Dette kan skape problemer når man skal fyre opp i peis eller ovn.

FØR MAN TENNER OPP ER DET VIKTIG Å SJEKKE:

både ventil på kjøkken og på vaskerom må være stengt friskluftspalter over vinduene må åpnes, i tillegg bør balkongdøren åpnes en kort stund slik at undertrykket jevnes ut.

SOTLUKT OG RØYKUTSLAG

Vanlige årsaker til dette er:

en eller flere leiligheter i oppgangen har stengt ventilene permanent slik at undertrykket blir unormalt stort i resten av leilighetene

en eller flere av leilighetene har montert kjøkkenventilator eller tørketrommel direkte på ventilasjonskanalene. Dette er ikke tillatt! Kan resultere i alvorlige sot- og røykutslag

dersom man stenger alle friskluftspaltene over vinduene og samtidig har ventilene på kjøkken og vaskerom åpne, kan undertrykket bli så kraftig at røyken fra andres ildsteder suges inn i ens egen leilighet.

VARM ASKE

Varm aske må ikke kastes i søppelnedkastene.