Parkeringsbestemmelser og utlevering av P-kort

Har du ikke hentet p-kort, ta kontakt med Terje Lundefaret på 957 66 568.

Fra 1. februar innførte vi parkering med parkeringskort. Alle som parkerer på våre plasser må ha parkeringskort, og må parkere på oppmerkede plasser. Dette gjelder seksjonseiere/beboere og gjester. Uten gyldig kort vil Unipark/P-service ilegge kjøretøyet gebyr.

De oppmerkede plassene kan benyttes av beboere i sameiet, og gjester til Kantorsletta Selveierforening.

Ved brudd på gjeldende regler har styret myndighet til å rekvirere borttauing omgående.

Styret har inngått avtale med et parkeringsselskap som håndhever vedtatte P-regler.

Ikke registrerte kjøretøyer, lastebiler, campingvogner o.l. kan ikke parkeres på vår eiendom. Disse vil bli fjernet uten ytterligere varsel.

Mindre varehengere kan etter skriftlig søknad, og avtale, oppbevares utenfor de vanlige parkeringsplassene. Forutsetningen er at det finnes plass - og da vil styret anvise plass.

PARKERING AV HÅNDVERKERBILER

Tydelig merkede håndverkerbiler, som er på jobb, kan parkeres utenfor blokkene om disse benyttes som verkstedbiler. Håndverkerbiler som ikke benyttes aktivt skal parkeres på ordinær p-plass med gjestekort.

Håndverkerbiler som ikke er tydelig merket med reklame må utstyres med p-tillatelse fra styret. Den som benytter slik tjeneste må ta kontakt for å få slik tillatelse. Parkeringstillatelsen skal fylles ut og legges godt synlig i frontvinduet.

For håndverker som skal utføre oppdrag i Plogsvingen – ta kontakt med Henning Andersen,  908 99 854.

For håndverker som skal utføre oppdrag i Slalåmveien – ta kontakt med Terje Lundefaret,          957 66 568.

UNNGÅ PARKERINGSGEBYR

Mange beboere klager til styret på parkeringsgebyr de har mottatt ved parkering inne på området. Vi presiserer at parkering foran blokkene er beregnet for å hente og sette av passasjerer - og for av- og pålessing - max 30 minutter. Forholder du deg til borettslagets regler for parkering unngår du gebyr.

Kontaktinfo til parkeringsselskapet P-Service as: telefon 91 84 30 00.