Utleie av Grendehuset i Slalåmveien 2

Styret har besluttet å åpne Grendehuset i Slalåmveien 2 for utleie fra 1. oktober 2021. På grunn av Covid 19 vil vi gjennomføre en desinfisering etter hver gang Grendehuset leies ut.

Leiepris blir satt til kr 1.000,- per dag/kveld.

Begrunnelsen for økning av utleiepris er kostnadene forbundet til desinfisering av Grendehuset etter utleie. Vi velger å gjøre dette for å forhindre at nye besøkende blir smittet ved en eventuell påvist smitte i etterkant av utleie. 

Grendehuset skal selvfølgelig avleveres ryddet og rengjort.

Vi håper beboerne har forståelse for denne avgjørelsen

Styret