Nødnumre som beboere kan bruke for hendelser som ikke er livstruende:

Styret har laget en liste over selskap beboere kan kontakte hvis man trenger umiddelbar hjelp. Alle kostnader relatert til egen leilighet dekkes av enhetens eier/forsikring.

Rørlegger: Larmerud AS, Kolbotn - tlf. 66 89 29 00 eller

Rørleggervakta AS, Oslo - tlf. 23 12 65 50.

Elektriker: Elektro1 Oslo Akershus AS, Langhus - tlf. 64 85 06 23.

Vaktmesterfirma Alt-man - tlf. 480 09 000.

IBR, Kolbotn - tlf. 66 80 30 80.

Oppstår det problemer i bygningens fellesormåder - oppgang, kjeller eller uteområde som må utbedres umiddelbart? Kontakt et styremedlem.