Ladeanlegg elbil - med link til bestillingsskjema

Fredag 24. april gjennomførte styret i Kantorsletta og representanter fra Bravida, sluttkontroll av ladeanlegget for elbillading. Kontrollen avdekket ingen mangler av betydning og arbeidene som er gjort fremstår som fagmessig godt utført, og i tråd med leveransebeskrivelsen. Anlegget har nå vært i drift siden slutten av januar og styret er av den oppfatning at anlegget virker som det skal.

Selve monteringen av ladeanlegget har vært en tidkrevende prosess, som også har gått langt utover den anslåtte tidsrammen som styret fikk oppgitt. Styret har vært meget tydelig overfor både Grønn Kontakt (leverandør) og Bravida (utførende EL-arbeider) at vi ikke har vært fornøyd med tidsforbruket og informasjonen undervegs i prosessen.

Resultatet av dette er at sameiet har fått en økonomisk kompensasjon, i tillegg til en vederlagsfri tilstandskontroll av det elektriske anlegget i blokkene. Styret har akseptert dette og anser nå prosjektet med å etablere infrastruktur for lading av elbil som fullført. Samtlige beboere har nå mulighet til å anskaffe ladestasjon å kunne lade elbil på en trygg og siker måte. Samtidig har sameiet oppfylt alle krav og forlikytelser, dersom det skulle komme en påbud ved lov om å etablere ladeanlegg (med utgangspunkt i dagens standard).

Bestilling av ladestasjon:

Beboere som ønsker å koble seg til ladeanlegget og bestille ladestasjon fyller ut bestillingsskjemaet og sender dette på epost direkte til Grønn kontakt. Kostnaden for tilkobling og montering av ladestasjon er på ca. 22000,- og må dekkes av den enkelte beboer. Dette da ladestasjonene ikke er en del av fellesanlegget. Bestillingsskjema finner du her.

Problemer med Ladeanlegget/ladestasjon?

Dersom noen skulle oppleve problemer med ladestasjonen må den enkelte beboer selv ta kontakt med Grønn kontakt for videre hjelp og veiledning.