Nytt prosjekt: rengjøring av avtrekkskanaler

Alle beboere får varsel før oppstart og jobben ferdigstilles før jul.

Følgende skal gjøres: 

  • Rengjøring av avtrekksventiler.
  • Rengjøring av avtrekkskanaler fra leilighetene og opp til samlekanaler i oppforet tretak.
  • Rengjøring av samlekanaler i oppforet tretak og frem til avtrekksvifte.
  • Rengjøring av avtrekksvifter.
  • Kontroll av friskluftventiler (Utføres fra leilighet).