Sett ikke igjen søppel utenfor nedkastene om disse er fulle, eller låsen kan være frosset.

Fugler og andre dyr hakker hull på poser og sprer søppel utover. Uhyggienisk og stygt!

OBS! Husk at flytteemaballasje og oppussingsavfall ikke skal i søppelnedkastene, men leveres på gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr.