15 jan 2021

Til seksjonseierne i Kantorsletta Selveierforening

Ordinært årsmøte 2021

 

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Kantorsletta Selveierforening vil avholde ordinært årsmøte 16. mars 2021.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes.

Alle forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 4. februar 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

-             gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

-             formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Forslag sendes til: kantorsletta@styrerommet.net

Eller til styreleder i Kantorsletta Selveierforening

Karin Berthels

Slalåmveien 5 E

1410 Kolbotn

Hilsen

Kantorsletta Selveierforening

Styret

15.01.2021