20 apr 2021

Ved i Plogsvingen

Ekorn Trepleie har felt trær i Plogsvingen.

Ekorn Trepleie har felt trær i Plogsvingen. Disse er kuttet opp og er klare for avhenting av vedinteresserte i Kantorsletta sameierforening.

Fint om de som henter ved tar høyde for at det er fler som er ute i samme ærend.