Viktig om friskluftsventilene!

Ventilene må stå så åpne hele året.

Dårlig inneklima kan gi helseplager i form av bl.a. astma og allergi.
Dårlig ventilasjon er særlig et problem vinterstid. På sommeren lar vi gjerne vinduer og dører stå oppe i lange tider av gangen, men om vinteren skalker vi oss til for å unngå å miste for mye varme. Men er vi ikke påpasselige, risikerer vi samtidig å stenge for tilførsel av frisk luft.

Som del av oppgradering av østfasaden ble det besluttet å montere friskluftsventiler i ytterveggen. Dette for å bedre tilluften til leilighetene både i form av bedre luftkvalitet, mindre undertrykk i leilighetene og tilstrekkelig friskluft inn i leilighetene.

Disse ventilene må stå åpne hele året.

I Kantorsletta er ventilasjonsprinsippet mekanisk avtrekk på kjøkken og bad,som skaper undertrykk og dermed drar inn luft gjennom ventiler i yttervegg.

Dette er et konstant undertrykk som gjør at dersom en ikke får tilstrekkelig tilluft gjennom ventiler, så vil det dras mer luft gjennom andre ventiler i leiligheten eller i andre leiligheter i samme oppgang.

Hovedprinsippet er at alle ventiler må stå åpne også om vinteren, dette for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet og at ventilasjonssystemet skal fungere etter hensikten.

Det er også slik at det er minst like viktig med åpne ventiler om vinteren som om sommeren.

Ulempen er selvsagt at dette medfører at kald luft dras inn i leiligheten, men dette må da eventuelt kompenseres med oppvarming.

Når ventilene står lukket om vinteren vil det kunne kondensere på innsiden av ventilen da ventildekselet er kaldt og innelufta er varm.

Ventilen må derfor stå åpen slik at kondens unngås og at ventilasjonssystemet fungerer etter hensikten.

Den skal helst stå like mye åpen hele året, men en kan kanskje ha litt mindre åpning på ventiler på det kaldeste,

Ventilene må uansett stå så åpne at en unngår kondensering i og rundt ventilen.